Navigate / search

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Βλέποντας τον οδικό χάρτη
Λευκωσίας και προαστίων
η οδός Fuat Paşa τελειώνει στην Δίωνος και Ιασίου
η Defne Yüksel στην Λάμπρου Πορφύρα
η Yenice Şafak στην Λεοντίου Μαχαιρά
κοντά στον Προμαχώνα Ρόκα
στους παλιούς χάρτες το ποτάμι διέσχιζε την πόλη
αλλά ο Σαβορνιάνο άλλαξε την κοίτη
για να γεμίσει με νερό την τάφρο.
Εκεί τις Κυριακές οι οικιακές βοηθοί
από την Σρι Λάνκα απλώνουν τα μαντήλια τους
και τρώνε μαζί.
Οι φοίνικες τους θυμίζουν τον τόπο τους.

ΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

Παρέα με τov γεωμέτρη και τov κηρoπλάστη
φύτεψα φέτoς τριαvταφυλλιές στov κήπo
αvτι vα γράφω πoιήματα
τηv εκατόφυλλη απo τo σπίτι με τo πέvθoς στov Αγιo Θωμά,
τηv εξηvτάφυλλη πoυ έφερε o Μίδας απo τηv Φρυγία,
τηv Μπαγκσιαvή πoυ ήρθε απo τηv Κίvα,
μoσχεύματα απo τη μovαδική μoυσσιέττα πoυ επέζησε
μεσ’τηv παλιά τηv πόλη,
αλλα πρoπαvτώς τηv Rosa Gallica πoυ έφεραv oι σταυρoφόρoι,
πoυ αλλιώς τηv λέμε και δαμασκηvή,
με τo εξαίσιo αρωμά της.

Παρέα με τov γεωμέτρη και τov κηρoπλάστη
αλλά και τov τετράvυχo, τov τίγρη, τov φυλλoδέτη,
τη μηλoλόvθη, τη χρυσόμυγα,
τo αλoγάκι της Παvαγίας πoυ τα τρώει oλα,
θα μoιραστoύμε φύλλα, πέταλα, oυραvό,
στov αφάvταστo αυτό κήπo
κι αυτoί κι εγώ περαστικoί.

3 Γεvvάρη 1993

Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΣΤΟ GOOGLE

Το δωμάτιο που είχε χωματένιο πάτωμα
ήταν το πιο ζεστό,
παρακολουθούσε τη θεία να το ραντίζει
και να το σκουπίζει.
Κάθε βράδυ
περιδιάβαζε το σπίτι και τον κήπο,
θυμόταν ακόμα και τις τρύπες από τα καρφιά στον τοίχο.
Έμπαινε σ’ όλα τα σπίτια στο Βασίλι,
μετρούσε τα βήματα μέχρι την Κανακαριά
τριγύριζε στα γύρω χωριά.
Όταν είδε στο Google Earth την χαρουπιά
όπου άφηνε το τράκτορ δωδεκάχρονος
και έτρεχε
πρώτα στo θάμνο με τα σκίνα
και μετά στη θάλασσα
για να μην κάψει τα πόδια του
έκλαψε πικρά.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Θεόφιλος βρήκε
το λουτρό του Κόκκινου κλειστό
και ερημωμένο
γιατί είχαν αδειάσει τα ταμεία
και ο Ρήγας
έκοψε λεφτά χάλκινα
χαλώντας τα λουτρά της Λευκωσίας
λειώνοντας τα χάλκινα χαρτζιά
όπου έβραζε το νερό
νύχτα και μέρα

Ο

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Από το μοναστήρι άρπαξε ο Χατζηομεραγάς
100 σιτζατέδες και 120 κιλίμια
600 κομμάτια μυζήθρα
ζάρφια, χανάπια, δισκάρια ασημένια
περονομαχαιροκοχλιάρια 500
και έναν σταυρόν θαυμαστόν με διαμαντικά
και 32 κάμηλους
όπου φόρτωσαν τα συλληθέντα
και τα πήραν στο Σεράι
μαζί με την Παγώνα, την Πεζούνα και την Αγγελέτα.
Δεν άκουσαν οι Κύπριοι τον Δεσπότη που τους έλεγε
ότι η Κύπρος ήταν πολύ κοντά στην Τουρκία
και δεν ωφελούσε να ξεσηκωθούν.

THE COUNSEL OF KYPRIANOS*

From the monastery Hadjiomer Aga seized
100 rugs and 120 kilims
600 pieces of dry cheese
cup holders, bowls and trays of silver
500 forks, knives and spoons
a miraculous cross with precious stones
and 32 camels
on which they loaded the loot
and took it to the Saray
together with Pagona, Pezouna and Angeleta.
The Cypriots had not listened to the Bishop when he told them
that Cyprus was too close to Turkey
and it would serve no purpose to rise up.

*Bishop Kyprianos was hung by the Turks in July 1821 after rumours of an uprising

THE CAROB TREE ON GOOGLE

The room with an earthen floor
was the warmest,
he helped his aunt sprinkle it with water
and sweep it.
Every night
he would stroll round the house and the garden,
he even remembered the holes from the nails on the
walls.
He would enter all the houses in Vasili,
count the steps to Kanakaria church
wander round the nearby villages.
When he saw on Google Earth the carob tree
where he would leave the tractor as a twelve-year-old boy
and run
first to the lentisk bush
and then to the sea
so as not to burn his feet
he wept bitterly.

ROSES

In company with the aphid and the caterpillar
I have planted roses in the garden this year
instead of writing poems
the centifolia from the house in mourning at
Ayios Thomas
the sixty-petaled rose Midas brought from Phrygia
the Banksian that came from China
cuttings from the last mouchette that survived
in the old town,
but especially Rosa Gallica, brought by the
Crusaders
(otherwise known as damascene)
with its exquisite perfume.
In company with the aphid and the caterpillar
but also the spider mite, the tiger moth, the
leaf miner,
the rose chafer and the hover-fly,
the praying mantis that devours them all,
we shall be sharing leaves, petals, sky,
in this incredible garden,
both they and I transitory.

Translation: Stephanos Stephanides

TO MY FRIENDS IN THE NORTH

for Mehmet Yiasin

Because I talk of roses,
of the diffusion of light,
of the impossibility of love,
of our transitory lives
do not think, friends in the north
that what happened in 1974
does not spread like a stain on my life
every day.

The moon rising like a water melon slice from the sea
and my dead mother on our veranda on Famagusta beach
calling us to get out of the water
I saw a painting she had done, the other day,
on a wall in a taverna in the Karpass
a taverna consisting of stolen chairs, stolen tablecloths, stolen doors,
stolen doorhandles.
-It’s my mother’s, I said to the man, here is her name.
-But it’s mine now said the man, who came from where the sun rises.
(this is how his wife described him).
-It’s mine now he said, ganimet,
This is how they call it in Turkish.

Istanbul bookfare, Oct. 2005